Отдел „Овцевъдство”

Учени и специалисти


Изследователски направления

  • Развъждане и селекция на различни породи овце
  • Генетично усъвършенстване на породи овце
  • Разработване и прилагане на системи за съхранение и поддържане на местни породи овце
  • Оценка количеството и качеството на овцевъдната продукция (мляко, месо и вълна) чрез съвременни методи
  • Определяне на състава и свойствата на овчето мляко и морфологична характеристика на вимето
  • Оценка на овце in vivo и на кланични трупове по системата (S)EUROP
  • Изследване на различни аспекти на репродукцията на овце
  • Прилагане на схеми за индуциране на синхронен еструс и програмиране на осеменяванията


Учените от отдел „Овцевъдство” участват в авторски колективи при създаване и усъвършенстване на българските породи овце, при разработване на селекционни програми и на нормативни документи в областта на овцевъдството, провеждат консултации на фермери и обучение на класификатори на кланични трупове от овце по системата (S)EUROP. Отделът по „Овцевъдство” предлага научни продукти и елитни разплодни животни за овцевъдната практика.