Събития

  Визита в ИЖН

  На 1 август 2023 година на работно посещение в Института по животновъдни науки -Костинброд беше проф. д-р Агус Дана Пермана от Технологичния университет в Бандунг, Индонезия. Бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество в областта на агроекологията и участие в съвместни изследвания и проекти.
  Проф. Пермана дойде в Института по покана на проф. Теодора Попова, с която имат общи научни интереси при използването на ларвите на черната муха в храненето на пилета. Той има и други интересни проучвания за идентифициране и полеви тестове на полови феромони на няколко насекоми вредители, включително Etiella zinckenella, Spodoptera litura, Phthorimaea operculella, Plutella xylostella, Scirpophaga nivella и Homoeosoma nebulella. Експертният му опит обхваща и ентомопатогенни гъбички, бактерии и вируси и няколко ботанически инсектициди (екстракт от Neem), eкология и физиология на насекомите, например ефектът на тироксина върху пашкула на копринената пеперуда (Bombyx mori L.)

  1 юни - Ден на детето

  По случай Първи юни - Деня на детето от 10.30 ч. в Националния дворец на децата, ИЖН - Костинброд отново участва в празника с изложба на селскостопански животни. През слънчевия ден многото деца наобиколиха агънцата, зайчетата и домашните птици. За всички тях имаше много балони и лакомства! Повечето от децата познаха кое е петел и кое - кокошка, особено след като кокошката снесе яйце пред тях на живо :)

  Празник на пуската

  На 27.05. 2023 г. проф. д-р инж. Теодора Попова, и доц. д-р Евгени Петков взеха участие в „Празник на пуската“, който се проведе в с. Ябълково, обл. Хасково. На празника, от името на Институт по животновъдни науки- Костинброд, двамата учени представиха колбаси от месо на кокошки носачки на едногодишна възраст.
  Колбасите тип „Пуска“ от бяло месо (гърди) и тип „Барсак“ от червено месо (бутче) са произведени в рамките на проект Ж-173 „Приложение на линиите от националния генофонд при създаване на комбинации общоползвателни птици предназначени за месо и яйца“ към задача с цел изследване на начини за оползотворяване на месото на кокошките носачки след тяхното износване. Колбасите са приготвени със специалната помощ на адв. Божидар Колев, неколкократен победител в конкурси за оценяване на традиционния колбас „Пуска“.

  Прилагане на изкуствено осеменяване чрез лапароскопски метод на овце от породата Ил дьо Франс

  Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, организира и проведе съвместно с учени от ИЖН-Костинброд практично-демонстрационен семинар за прилагане на изкуствено осеменяване чрез лапароскопски метод на овце от породата Ил дьо Франс. В семинара се включиха ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство и ветеринарна медицина в Костинброд и фермери, работещи с породата.
  Манипулацията по осеменяване представи и извърши френският специалист г-н Грегори Льометр, който е с повече от 25-годишен опит и е тясно специализиран в тази област. Г-н Льометр е в България за втори път по покана на развъдната организация и този път приложи интраутеринно осеменяване на овце в 4 ферми. Предизвиканият интерес на учениците и фермерите породи дискусия, в която учените от Института и френският специалист отговаряха на многобройните въпроси.

  Публична академична лекция

  На 03.05.2023 година в Института по животновъдни науки-Костинброд беше изнесена академична лекция на новоизбран доцент: доц. д-р Надежда Сертова на тема "Микотоксините - скрити отрови и иновативни методи за анализ". Пожелаваме й здраве и бъдещи успехи в академичното поприще!

  Ден на "Добрата ветеринарна практика"

  На 25 април 2023 г., в деня на "Добрата ветеринарна практика" и в рамките на "Седмицата на професиите", организирана от ПГВМСС-Костинброд, ИЖН-Костинброд представи свои животни - овце, коне, зайци и кокошки. Учени от Института огговаряха на въпроси, поставени от учениците.

  Публични академични лекции

  На 07.12.2022 година в Института по животновъдни науки-Костинброд бяха изнесени академични лекции на новоизбраните доценти: доц. д-р Милена Божилова - Сакова на тема "Оценка на генетичното разнообразие в животновъдството", и доц. д-р Евгени Петков на тема "Използване на Черната муха (Hermetia Illucens) като добавка за фуражите за птици". Пожелаваме им здраве и бъдещи успехи в академичното поприще!

  Визита в ИЖН по програма Еразъм +

  В периода 27.06. -0 1.07.2022 год., в Института по животновъдни науки-Костинброд в рамките на програма Еразъм +, бе гост-преподавател проф. д-р Наташа Гьорговска от Института по животновъдство към Университет "Св. Св. Кирил и Методий" в Скопие, Република Северна Македония. Бяха изнесени цикъл от лекции, посветени на научните изследвания върху яйцата с цел подобряване на тяхното качество, хранителна и здравословна стойност. Благодарим на проф. Гьорговска за посещението.

  Курс за обучение на класификатори на кланични трупове по скалите на EC

  Съгласно Заповед №РД09-655/09.06.2022 на Министъра на земеделието, на основание Наредба №16 от 17.11.2005 г., за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скалите на Съюза, в периода 20.06-03.07.2022 г., Институтът по животновъдни науки- Костинброд провежда теоретично и практическо обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове на говеда, овце и свине по скалите на Съюза. Обучението се извършва съгласно учебна програма, одобрена от Министъра на земеделието със Заповед №РД 08-14/30.05.2022 г. Лектори от Селскостопанска академия са проф. д-р Мая Игнатова – директор на Институт по животновъдни науки- Костинброд, проф. д-р инж. Теодора Попова – научен секретар на Институт по животновъдни науки- Костинброд и доц. д-р Живко Накев- ръководител отдел “Животновъдни науки“ към Земеделски институт -Шумен.


  АРХИВ СЪБИТИЯ