Ръководство

Директор

проф. д-р Мая Миткова Игнатова

тел.: 0721 68941

e-mail: maia_ignatova@abv.bg

Зам. директор

Доц. д-р Иван Димитров Янчев

тел.: 0721 68942

e-mail: ijantcev@mail.bg

Научен секретар

Проф. д-р Теодора Людмилова Попова

тел.: 0721 68940

e-mail: tlpopova@yahoo.com

Председател на OC на учените

Доц. д-р Таня Стефанова Иванова

тел.: 0721 68940

e-mail: t_st_ivanova@abv.bg


Дирекционен съвет на Институт по животновъдни науки - Костинброд

  • проф. д-р Мая Миткова Игнатова - Директор
  • Доц. д-р Иван Димитров Янчев - Заместник Директор
  • Проф. д-р Теодора Людмилова Попова - Научен секретар
  • Доц. д-р Таня Койчева Тодорова - Ръководител отдел
  • Доц. д-р Пенка Василева Монева - Ръководител отдел
  • Доц. д-р Ралица Георгиева Балканска - Ръководител отдел