СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

  Говедовъдство

  Отглеждат се крави - месодайно направление от порода "Лимузин". За продажба основно се предлагат целогодишно мъжки телета, разделени на три категории: от 6 до 12 месеца, от 12 до 18 месеца и над 18 месеца. Цената е на брой. Актуални обяви се публикуват Тук
  За контакти: Алексей Касабов - 0884 754631

  Овцевъдство

  Отглеждат се овце - млечно направление от Синтетична популация българска млечна (СБПМ), месодайно направление от порода Ил Де Франс и аборигенни - от Каракачанска порода. За продажба се предлагат агнета за разплод и угояване, изключени от разплод овце-майки и кочове. Осъществява се директна продажба на овче мляко от доилна зала съгласно Наредба 10. Продава се и овча и агнешка вълна.
  Актуални обяви се публикуват Тук
  За контакти: Елена Каменова и Мирослава Миркова - 0884 752837

  Птицевъдство

  Отглеждат се и се продават кокошки - яйценосно направление от общоползвателен тип.
  Актуални обяви се публикуват Тук
  За контакти: Венцеслав Филипов - 0887 702532

  Зайцевъдство

  Отглеждат се и се продават зайци за разплод и угояване от породите Бял Новозеландски и Калифорнийски.
  Актуални обяви се публикуват Тук
  За контакти: Виолета Петкова - 0884 753897

  Коневъдство

  Отглеждат се и се продават коне, порода Тракенен.
  Актуални обяви се публикуват Тук
  За контакти: Веселина Соколова

  Свиневъдство

  Отглеждат се свине от френския хибрид "Юна" и се продават малки прасета и свине-майки, изключени от разплод.
  Актуални обяви се публикуват Тук
  За контакти: Мариана Велева - 0887 702532