НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  -  "Животновъдната наука - предизвикателства и иновации"!


Конференция 2017 (сборник)


Конференция 2020


Конференция 2023