АКТУАЛНИ ОБЯВИ

Трети търг за продажба на автобусНОВО

Директорът на Институт по животновъдни науки-Костинброд, на основание Заповед № ІV-12/28.02.2024 г. обявява провеждане на трети пореден търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – Употребяван автобус марка IVECO, модел: CROSWWAY 12М, с рег. № СО 74-19 ВН, с първоначална цена 54000 лева без ДДС. Търгът ще се проведе на 19.03.2024 г. от 10:00 часа в административната сграда на ИЖН-Костинброд. Тръжната документация е безплатна с осигурен пълен достъп до електронната страница на ИЖН - ОТТУК.

Оглед на автобуса се извършва след предварителна заявка в присъствието на представител на Института. Всеки кандидат може да заяви оглед на автобуса до 18.03.2024 г. за времето от 9:00 до 12:00 часа. За участие в търга се внася депозит в размер на 5400.00 (пет хиляди и четиристотин) лева, представляващ 10% от началната тръжна цена в касата на Института или по банков път по сметката на Института: IBAN: BG23UNCR 96603169017814, BIC: UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на депозит, заявления за участие и приложенията към тях до 12:00 часа на 18.03.2024 г. Заплащането на предложената цена за автобуса се извършва от спечелилия търга кандидат в срок до 3 работни дни от закриване на търга по банковата сметка на ИЖН-Костинброд, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

За допълнителна информация: 072168940/0885838454
Мъжки телета

Институт по животновъдни науки - Костинброд предлага целогодишно телета /мъжки - за разплод/ от породата Лимузин

За контакти: 0887706294 - Мария Василева

Мъжки агнета

Институт по животновъдни науки - Костинброд предлага мъжки Каракачански шилета  за разплод и клане.

За контакти: Елена Каменова - тел. 0889 24 81 80.Пчелен мед и отводки

Не е налично изображение
  Институт по животновъдни науки - Костинброд предлага екологично чист пчелен мед от собствен пчелин (регион Дебелец, обл. В. Търново) и пчелни отводки от пчеларската станция в ИЖН-Костинброд.

  За контакти: За отводки - Панчо Запрянов 0886 734108; За пчелен мед - Анета Велкова 0721 68946

Коне - актуални обяви

Институт по животновъдни науки - Костинброд предлага целогодишно коне от породата Тракенен

За контакти: Веселина Соколова 0887 596062Езоп

Не е налично изображение
 • Пол: жребец
 • Име: Езоп
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 19.05.2004 г.
 • Баща: Екслибрис
 • Майка: Перла
 • Нова цена: 3600 лв. с ДДС


Нектар

Нектар
 • Пол: жребец
 • Име: Нектар
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 10.04.2006 г.
 • Баща: Наваро
 • Майка: Ера
 • Нова цена: 3990 лв. с ДДС


Нунций

Нунций
 • Пол: кастрат
 • Име: Нунций
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 12.02.1994 г.
 • Баща: Наркотик
 • Майка: Цибра
 • Забележка: за любителска езда и деца
 • Нова цена: 1200 лв. с ДДС


Графика

Графика
 • Пол: кобила
 • Име: Графика
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 25.11.1995 г.
 • Баща: Гек
 • Майка: Калифорния
 • Нова цена: 1200 лв. с ДДСКортез

Не е налично изображение
 • Пол: жребец
 • Име: Кортез
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 19.01.2010 г.
 • Баща: Ксант
 • Майка: Еврика
 • Нова цена: 1920 лв. с ДДС


Негатив

Не е налично изображение
 • Пол: жребец
 • Име: Негатив
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 21.01.2010 г.
 • Баща: Наваро
 • Майка: Графика
 • Нова цена: 1920 лв. с ДДС


Виза

Не е налично изображение
 • Пол: кобила
 • Име: Виза
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 15.04.2006 г.
 • Баща: Вулкан
 • Майка: Акция
 • Нова цена: 2160 лв. с ДДС


Верона

Не е налично изображение
 • Пол: кобила
 • Име: Верона
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 25.03.1989 г.
 • Баща: Венок
 • Майка: Аритмия
 • Нова цена: 480 лв. с ДДС


Весна

Не е налично изображение
 • Пол: кобила
 • Име: Весна
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 08.02.2004 г.
 • Баща: Вулкан
 • Майка: Северина
 • Нова цена: 2160 лв. с ДДСВезир

Не е налично изображение
 • Пол: м. к.
 • Име: Везир
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 01.01.2010 г.
 • Баща: Вулкан
 • Майка: Ера
 • Нова цена: 2160 лв. с ДДС