Ръководство

Вр.и.д. Директор

доц. д-р Иван Димитров Янчев

тел.: 0721 68941

e-mail: ijantcev@mail.bg

Зам. директор

Научен секретар

Проф. дн Пенка Цветанова Маринова

тел.: 0721 68956

e-mail: asi_mar@abv.bg

Председател на OC на учените

проф. дн Димитър Иванов Гудев

тел.: 0721 68951

e-mail: digudev@abv.bg


Научен съвет на Институт по животновъдни науки - Костинброд

 • Проф. д-р Мая Миткова Игнатова - Председател
 • Проф. дн Димитър Иванов Гудев
 • Проф. дн Пенка Цветанова Маринова
 • Проф. д-р Емилия Тоскова Райчева
 • Проф. д-р Лазар Костадинов Козелов
 • Проф. д-р Мариана Александрова Петкова
 • Проф. д-р Паномир Иванов Ценов
 • Доц. д-р Янчо Цеков Тодоров
 • Доц. д-р Янко Николов Горинов
 • Доц. д-р Иван Димитров Янчев
 • Доц. д-р Цветана Харизанова-Методиева