Събития

  Визита в ИЖН по програма Еразъм +

  В периода 27.06. -0 1.07.2022 год., в Института по животновъдни науки-Костинброд в рамките на програма Еразъм +, бе гост-преподавател проф. д-р Наташа Гьорговска от Института по животновъдство към Университет "Св. Св. Кирил и Методий" в Скопие, Република Северна Македония. Бяха изнесени цикъл от лекции, посветени на научните изследвания върху яйцата с цел подобряване на тяхното качество, хранителна и здравословна стойност. Благодарим на проф. Гьорговска за посещението.

  Курс за обучение на класификатори на кланични трупове по скалите на EC

  Съгласно Заповед №РД09-655/09.06.2022 на Министъра на земеделието, на основание Наредба №16 от 17.11.2005 г., за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скалите на Съюза, в периода 20.06-03.07.2022 г., Институтът по животновъдни науки- Костинброд провежда теоретично и практическо обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове на говеда, овце и свине по скалите на Съюза. Обучението се извършва съгласно учебна програма, одобрена от Министъра на земеделието със Заповед №РД 08-14/30.05.2022 г. Лектори от Селскостопанска академия са проф. д-р Мая Игнатова – директор на Институт по животновъдни науки- Костинброд, проф. д-р инж. Теодора Попова – научен секретар на Институт по животновъдни науки- Костинброд и доц. д-р Живко Накев- ръководител отдел “Животновъдни науки“ към Земеделски институт -Шумен.

  1 юни - Ден на детето

  СКЪПИ ДЕЦА, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

  След две години прекъсване, отново сме заедно и празнуваме Деня на детето - 1-ви юни!
  Вашият ден е ден на радостни усмивки, музика и танци, детски песнички и глъч!
  ИЖН - Костинброд участва в празника и пред Националния дворец на децата в гр. София представи специална изложба на селскостопански животни. Агънцата, кокошките с петела и майка-зайка със зайчетата бяха истинска атракция за любознателните дечица.
  С щастливи усмивки децата оцветяваха картинки и бяха наградени с лакомства, балони и моливи. Ръководството на ИЖН-Костинброд за пореден път отбеляза, че сътрудничеството с Националния дворец на децата е ползотворно, а изложбата на животни събужда интереса и любовта на децата към живата природа.

  Ден на аграрната наука

  В условия на извънредна епидемиологична обстановка на инфекциозното заболяване COVID - 19, ръководството на Селскостопанска академия (ССА) реши през 2020 година Празникът на земеделската наука да се проведе под формата на тържествен Дирекционен съвет. Участници в него ще бъдат само членовете на дирекционния съвет.
  Програмата предвижда от 11.00 ч. празникът да започне с поздравително слово към учените и работещите в сферата на земеделската наука и представяне на поздравителни адреси от Председателя на ССА проф. д-р инж. Мартин Банов
  Следват презентация на дейността на Селскостопанската академия, постижения и насоки за развитие, иновативни продукти от зам. Председателя на ССА проф. д-р Виолета Божанова и обявяване на учените, заели нови академични длъжности и отличените с грамоти и плакети от гл. научен секретар - проф. Е. Тодоровска. Проф. д-р Виолета Божанова ще обявяви и наградите от Конкурса за написване на кратка научно-популярна публикация от млади учени.
  Събитието ще се излъчва онлайн през сайта на ССА www.agriacad.bg

 • Защита на дисертационен труд

  На 09.07. 2020 г. се проведе първата защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС " Доктор" чрез използване на он-лайн платформа в ИЖН- Костинброд. Дисертационният труд е на тема : „ГЕНЕТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НУКЛЕОТИДЕН ПОЛИМОРФИЗЪМ НА ГЕНИ ЗА МЕСНА ПРОДУКТИВНОСТ ПРИ СВИНЕ”, разработен от ас. Радостина Петрова Стойкова-Григорова, докторант на самостоятелна подготовка. Ръководството и научната колегия на ИЖН - Костинброд й пожелават здраве и нови професионални успехи в научното поприще!

 • 1 юни - Ден на детето

  По случай Първи юни - Деня на детето от 10.30 ч. в Националния дворец на децата, ИЖН - Костинброд отново участва в празника с изложба на селскостопански животни. През слънчевия съботен ден многото деца наобиколиха агънцата, зайчетата и кокошките, а участваха и в томбола с много лакомства! Повечето от тях познаха кое е петел и кое - кокошка, но изпитаха известно затруднение с разпознаването на пола на агънцата :)

 • Репортаж за ИЖН в предаването "Бразди" на БНТ

  На 16 март 2019 г. в предаването "Бразди" на Българската национална телевизия бе излъчен репортаж за експерименталния научен продукт - Телешки суджук „Вискяр” на Института по животновъдни науки - Костинброд, спечелил наградата в раздел "Научна дейност и разработки" в конкурса за иновации на АГРА 2019 - Пловдив
  На импровизирана дегустация директорът на Института - доц. д-р Иван Янчев обясни състава, рецептата и уникалните вкусови качества на продукта, който вече има всички шансове за серийно производство и запазена пазарна ниша. - ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ РЕПОРТАЖ ТУК

 • Международно селскостопанско изложение АГРА – 2019, Пловдив

    От 18 до 24 февруари 2019 г. Институтът по животновъдни науки - Костинброд участва за пореден път на Международното изложение АГРА 2019 в гр. Пловдив. На щанда на института посетителите получаваха актуална научно-практическа информация в областта на животновъдството, беше огранизирана дегустация и представяне на експериментален научен продукт - Телешки суджук „Вискяр”. Бяха дадени множество консултации в областта на развъждането, технологиите на отглеждане и хранене на овце, птици, пчели, говеда и зайци. Проявен бе традиционен интерес от земеделските стопани за закупуване на разплодни животни, произведени от Научно експерименталната база на ИЖН - Костинброд.
  И голямата новина - институтът спечели наградата в раздел "Научна дейност и разработки" в конкурса за иновации на АГРА 2019 със своя продукт Телешки суджук „Вискяр”! Той е приготвен по класическа технология от месо на телета порода „Лимузин”. Животните са отглеждани отглеждани на паша във Вискяр планина. Месото им е фино и с изключителни вкусови качества.

 • Публична академична лекция

  На 05.02.2019 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция на тема: „Състав и свойства на пчелно млечице, цветен прашец и пчелен мед” от доц. д-р Ралица Балканска съгласно процедурата по обявения конкурс за академичната длъжност доцент по научна специалност „Специални отрасли (пчели)“, професионално направление 6.3. Животновъдство.

 • Репортаж за ИЖН в предаването "Бразди" на БНТ

  На 26 януари 2019 г. в предаването "Бразди" на Българската национална телевизия бе излъчен обширен репортаж за Института по животновъдни науки - Костинброд.
  Доц. д-р Таня Иванова подробно разказа за селекционната работа в областта на млечното овцевъдство с породата Синтетична популация българска млечна и показа първата доилна зала за овце на Балканския полуостров в Института.
  Доц. д-р Красимира Лиджи заинтригува журналистите от предаването с малко известни факти от дългогодишната работа на колеги от ИЖН по създаването на българска месодайна порода говеда на основата на Българското сиво говедо. Репортажът бе заснет на фона на телета от институтското стадо месодайни говеда порода Лимузин, които се радват на голям интерес от фермерите у нас.
  Директорът на Института - доц. д-р Иван Янчев пък представи последните научни изследвания със стадото месодайни овце, порода Ил де Франс и сподели актуални проблеми на българската животновъдна наука. - ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ РЕПОРТАЖ ТУК

 • Семинар

  На 6.11.2018 г. в залата на ИЖН-Костинброд се проведе семинар на тема „Откриване на микотоксини във фуражни суровини" с лектор гл. ас. д-р Надежда Сертова. Темата предизвика голям интерес, породи обсъждания и се очертаха насоки на бъдещи изследвания.

 • Ден на аграрната наука

  На 25 октомври 2018 г. за 8-ми пореден път Селскостопанска академия отбеляза празника на земеделската наука - професионален празник на работещите в нея.
  На официална церемония, на която присъства и министърът на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов, проф. Васил Николов - Председател на ССА запозна присъстващите колеги и много гости с резултата от провежданите и в момента структурни реформи в Академията. Традиционно бяха връчени дипломи за почетни награди, свидетелства за заемане на академична длъжност професор и доцент и свидетелства за утвърдени научни продукти.
  Гостите отново можеха да се насладят и на богато аранжираната изложба „Даровете на природата“ подготвена от институтите и държавното предприятие към ССА, в която безспорен хит на щанда на Института по животновъдни науки - Костинброд беше дегустацията на иновативен експериментален продукт - кисело мляко от месодайни овце Ил де Франс, отглеждани през бременността си на база "Петрохан" (1470 м н.в.) изцяло на пасища от Натура-2000 заедно с боровинково сладко от същия район.
  Събитието се проведе от 11.00 ч. в сградата на ЦУ на Селскостопанска академия на ул. „Суходолска“ 30, град София, а тържествената церемония беше предавана на живо във фейсбук страницата на Института - ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

 • Защита на дисертационен труд

  На 9 октомври 2018 година ас. Мария Тодорова - докторант на самостоятелна подготовка от ИЖН - Костинброд, успешно защити дисертационния си труд на тема „ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОГОРИВА ПРИ ХРАНЕНЕТО НА ПРАСЕТА И ПИЛЕТА БРОЙЛЕРИ” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”. Ръководството и научната колегия на ИЖН - Костинброд й пожелават здраве и нови професионални успехи в научното поприще!

 • Семинар по птицевъдство

  На 28.09.2018 г. от 10.30 ч. в залата на ИЖН-Костинброд бе проведе семинар на тема „Възможности за използването на ларвната форма на черната муха при преработката и компостирането на отпадъци в съчетание с възможностите за производството на високо протеинови фуражни добавки за птицевъдството" с лектор гл. ас. д-р Евгени Петков. Представената нова технология породи голям интерес в научната общност задълбочена дискусия върху хранителната стойност на крайния продукт, особеностите на технологията и себестойността на протеиновата фуражна добавка.

 • 1 юни - Ден на детето

  По случай Първи юни - Деня на детето от 10 ч. в Националния дворец на децата, ИЖН - Костинброд и през 2018 г. се включи в празника с демонстрация на селскостопански животни. Децата се радваха искрено на агънцата, зайчетата и кокошките, а бяха изненадани с викторина и томбола с много лакомства, а за най-остроумните имаше специална награда - снимка със зайче!

 • Семинар по зайцевъдство

  На 15.05.2018 г. от 13.00 ч. в залата на ИЖН-Костинброд бе проведе семинар на тема „Методи за оптимизиране на репродуктивния процес при зайкини" с лектор ас. д-р Красимир Великов. Представената информация породи интересна дискусия за репродуктивните особености и техники при зайците.

 • Ден на отворените врати

  На 16 май 2018 г. от 9,30 ч. в ИАИ – София се проведе ден на отворени врати „Аграрната наука в полза на практиката”, на който съорганизатор беше ИЖН – Костинброд.

 • Международно селскостопанско изложение АГРА – 2018, Пловдив

    От 21 до 25 февруари 2018 г. Институтът по животновъдни науки - Костинброд участва на Международното изложение АГРА 2018 в гр. Пловдив. Представянето бе с атрактивен щанд, на който посетителите получаваха актуална научно-практическа информация. Институтът взе участие в Конкурса за иновации с МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРОТИВОРОЕВО ДЪНО ЗА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ. Бяха дадени множество консултации в областта на развъждането, технологиите на отглеждане и хранене на овце, птици, пчели, говеда и зайци. Проявен бе интерес от земеделските стопани за закупуване на разплодни животни – овце и агнета, телета, зайци, птици и пчелни роеве произведени от Експерименталната база на ИЖН - Костинброд. В съпътстващата програма на събитието, на организираната от ССА Кръгла маса „Повишаване на ефективността в животновъдството и опазване на генетичните ресурси”, доц. д-р К. Лиджи изнесе лекция на тема „Съхранение на Българското сиво говедо в България”.

 • Защита на дисертационен труд

  На 23 ноември 2017 година ас. Красимир Великов - докторант на самостоятелна подготовка от ИЖН - Костинброд, успешно защити дисертационния си труд на тема „ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РЕПРОДУКТИВНИ И ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ КАЛИФОРНИЙСКИ И БЕЛИ НОВОЗЕАНДСКИ ЗАЙКИНИ” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”. Ръководството и научната колегия на ИЖН - Костинброд му пожелават здраве и нови професионални успехи в научното поприще!

 • Научна конференция

  Научна конференция на тема „Животновъдната наука – предизвикателства и иновации”, организирана от Института по животновъдни науки – Костинброд се проведе в „Парк хотел Москва“ в София на 1-3 ноември 2017 г..
  На откриването на форума приветствия поднесоха председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и кметът на община Костинброд Трайко Младенов.
  Проф. д-р Николов поздрави ИЖН-Костинброд за организирането на събитието. Той отбеляза, че темите, които се представят и дискутират трябва да са в основата за задълбочаването на сътрудничеството между учените в животновъдния сектор. Кметът на Костинброд Трайко Младенов поздрави участниците и отбеляза, че общината и институтът са изградили топла връзка за съвместна работа.
  В научната конференция участваха над 60 учени от България, Сърбия, Молдова, Украйна, Русия, Македония, САЩ и Виетнам. Изнесени бяха 27 научни доклада по следните тематични направления: "Хранене и физиология на животните"; "Екология и качество на животновъдната продукция"; "Развъждане, генетика и репродукция на животните"; "Технологии на отглеждане и икономика на селското стопанство". Представени бяха и 35 постера по тези направления.

 • Публична академична лекция

  На 31.10.2017 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция на тема: „Мастните киселини и тяхното влияние върху качеството на месото” от проф. д-р Теодора Людмилова Попова съгласно процедурата по обявения конкурс за академичната длъжност професор по научна специалност „Качество на животинската продукция (месо и месни продукти)“, професионално направление 6.3. Животновъдство.

 • Ден на аграрната наука

  На 25 октомври 2017 г. Селскостопанска академия отбеляза празника на земеделската наука - професионален празник на работещите в нея.
  С официална церемония бяха връчени дипломите за почетни награди, свидетелства за заемане на академична длъжност професор и доцент (от ИЖН това бяха проф. Теодора Попова, която получи грамота с плакет за най-млад професор в системата и проф. Вергиния Гайдйрска) и свидетелства за утвърдени научни продукти.
  Гостите можеха да се насладят и на богато аранжирана изложба „Даровете на природата“ подготвена от институтите и опитните станции към ССА, в която щандът на ИЖН отново привлече вниманието със своя оригинален дизайн и майсторски изработени експонати.
  Събитието се проведе от 11.00 ч. в сградата на ЦУ на Селскостопанска академия на ул. „Суходолска“ 30, град София.

 • Семинар по репродуктивни биотехнологиии в овцевъдството

  На 06.07.2017 от 10.30 ч. в залата на ИЖН-Костинброд се проведе семинар на тема „Съвременни репродуктивни биотехнологии, прилагани в САЩ, за подобряване на овцевъдството / Current reproductive biotechnologies that are used in USA to improve sheep breeding". Лектор беше д-р Кери Сатървийлд от Texas A&M University, College Station, USA. Събитието се организира от ИЖН-Костинброд, с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

 • Семинар по Говедовъдство

  На 28.06.2017 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесен семинар от доц. д-р Я. Горинов на тема: „Проблеми на месодайното говедовъдство в България”. Породиха интерес проблемите пред месодайното говедовъдство у нас на настоящия етап и се проведе задълбочена дискусия.

 • Ден на отворените врати

  На 16 май 2017 г. се проведе ден на отворени врати „Аграрната наука в подкрепа на земеделието” в ИАИ – София, на който съорганизатор беше ИЖН – Костинброд. Състоя се и докторантски семинар на тема „Младите в аграрната наука”. Нашият Институт беше представен от ас. Радостина Стойкова-Григорова с доклад за генетичния полиморфизъм при свине.

 • Публична академична лекция

    На 05.05.2017 г. от 11.00 ч. в залата на ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция от проф. д-р Вергиния Гайдарска съгласно процедурата по обявения конкурс за професор по професионално направление 6.3. Животновъдство, по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство".

 • Защита на дисертационен труд

  На 24 април 2017 година ас. Цветан Цветанов - докторант на самостоятелна подготовка от ИЖН успешно защити дисертационния си труд на тема: „Влияние на различни системи кошери върху развитието и продуктивността на пчелните семейства” за присъждане на образователната и научна степен "Доктор"! Честито! Ръководството и научната колегия на ИЖН - Костинброд му пожелава здраве и нови професионални успехи в научното поприще!

 • Международно селскостопанско изложение АГРА – 2017, Пловдив

    От 21 до 26 февруари 2017 г. Институтът по животновъдни науки - Костинброд участва на Международното изложение АГРА 2017 в гр. Пловдив. Представянето бе с атрактивен щанд и актуална научно-практическа информация. Институтът взе участие в Конкурса за иновации с МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ПЧЕЛНА ПИТА. Бяха дадени множество консултации в областта на развъждането, технологиите на отглеждане и хранене на овце, птици, пчели, говеда и зайци. Проявен бе интерес от земеделските стопани към демонстрациите по използване на Австралийския самоцентрофужещ се кошер, както и за закупуване на разплодни животни – овце и агнета, телета, зайци, птици и пчелни роеве произведени от Експерименталната база на ИЖН - Костинброд. В съпътстващата програма на събитието проф. д-р М. Петкова изнесе лекция на тема „Ефективно хранене на преживните животни - принципи и съвременно разбиране”.

 • Семинар по физиология

    На 25.11.2016 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесен семинар на тема "Стрес при овце" от проф. д-р Димитър Гудев, където пред аудиторията бе презентирана съвременната представа за ролята на катехоламините и глюкокортикоидите в преразпределението на левкоцитните и лимфоцитни субпопулации. Семинарът премина при засилен интерес от страна на академичната общност в института.

 • Публична академична лекция

    На 21.11.2016 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция от проф. д-р Мариана Петкова съгласно процедурата по обявения конкурс за професор по професионално направление 6.3. Животновъдство, по научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“.

 • Публична академична лекция

    На 11.11.2016 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция от доц. д-р Никола Тодоров Методиев съгласно процедурата по обявения конкурс за доцент по професионално направление 6.3. Животновъдство, по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“.

 • Ден на аграрната наука

    На 25 октомври 2016 г. Селскостопанска академия отбеляза празника на земеделската наука „Даровете на природата“ - професионален празник на работещите в нея.

    С официална церемония бяха връчени дипломите за почетни награди, свидетелства за заемане на академична длъжност професор и доцент (от ИЖН това бяха проф. Мая Игнатова, проф. Мариана Петкова и доц. Никола Методиев) и свидетелства за утвърдени научни продукти. Гостите можеха да се насладят и на богато аранжирана изложба „Даровете на природата“ с постиженията на институтите и опитните станции към ССА, в която щандът на ИЖН се открояваше както винаги със своя оригинален дизайн и майсторски изработени експонати.

    Събитието се проведе от 11.00 ч. в сградата на ЦУ на Селскостопанска академия на ул. „Суходолска“ 30, град София.

 • Публична академична лекция

    18.10.2016 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция от проф. д-р Мая Миткова Игнатова съгласно процедурата по обявения конкурс за професор по професионално направление 6.3. Животновъдство, по научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“.

 • Защита на дисертационен труд

  На 7 юли 2016 година ас. Росица Шумкова - докторант на самостоятелна подготовка към ИЖН – Костинброд от ОСЖЗ - Смолян, успешно защити дисертационния си труд на тема „Сравнително проучване влиянието на стимулиращи продукти върху биологичното развитие на пчелните семейства” за присъждане на образователната и научна степен "Доктор". Ръководството и научната колегия й пожелават здраве и нови професионални успехи в научното поприще!

 • Ден на отворените врати

  На 18 май 2016 г. се проведе ден на отворени врати „Аграрната наука в подкрепа на земеделието” в ИАИ – София, на който съорганизатор беше ИЖН – Костинброд. Състояха се две кръгли, на които бяха обсъдени управлението на механизираните работи в земеделието с използване на норми и нормативи и възможностите, които разкрива ПРСР пред аграрната наука. Бяха засегнати основни проблеми на настоящия етап по разгледаните теми и се дискутираха съществуващите актуални проблеми.

 • Открит ден по овцевъдство

  На 9 май 2016 г. в ИЖН – Костинброд се проведе открит ден по Овцевъдство организиран от ИЖН – Костинброд, отдел „Овцевъдство”.
  В събитието взеха участие фермери членове на клуба на овцевъда „Св. Георги Победоносец”, ученици от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец” в гр. Костинброд, учени и специалисти в областта на овцевъдството.
  С кратки презентации присъстващите бяха запознати с проблемите на млечното овцевъдство и репродукцията при овцете. Беше направена демонстрация за откриване на размърляни женски животни с помощта на еструс детектор, естествено и изкуствено осеменяване на овце.

 • Международно селскостопанско изложение АГРА – 2016 – Пловдив

  От 24 до 28 февруари 2016 г. Институтът по животновъдни науки - Костинброд участва на Международното изложение АГРА 2016 в гр. Пловдив. Представянето бе с атрактивен щанд и актуална научно-практическа информация. Институтът взе участие в Конкурса за иновации с УРЕД ЗА УЛАВЯНЕ НА МАЙКАТА В ПЧЕЛЕН КОШЕР и беше награден в раздел „Машини, инсталации и технологии в животновъдството“. Бяха дадени множество консултации в областта на развъждането, технологиите на отглеждане и хранене на овце, птици, пчели, говеда и зайци. Проявен бе интерес от земеделските стопани за закупуване на разплодни животни – овце и агнета от породите СПБМ и Ил дьо Франс, телета от породата Лимузин, зайци, птици и пчелни роеве.

 • Защита на дисертационен труд

  На 17 декември 2015 година ас. Марина Дяволова - докторант на самостоятелна подготовка от ИЖН - Костинброд, успешно защити дисертационния си труд на тема „ПРОУЧВАНЕ НА СТРЕСА ПРИ ЗАЙЦИ И ВЛИЯНИЕ НА АМОНЯКА ВЪРХУ СТРЕСОВИЯ ОТГОВОР” за присъждане на образователната и научна степен "Доктор". Ръководството и научната колегия на ИЖН - Костинброд й пожелава здраве и нови професионални успехи в научното поприще!

 • Юбилейна научна конференция с международно участие по повод 65 г. Институт по животновъдни науки - Костинброд

     Институтът по животновъдни науки - Костинброд отпразнува своя 65-ти юбилей с провеждането на научна конференция с международно участие на тема „Животновъдната наука – предизвикателства и иновации”, която се състоя на 4-6 ноември 2015 г. в гр. София. В рамките на събитието бяха изнесени над 30 доклада и представени над 60 постера на различна тематика. Във форума взеха участие над 20 чуждестранни учени от Сърбия, Македония, Молдова, Русия, Украйна, Турция, Виетнам и Алжир и над 70 учени от институтите към Селскостопанска академия, Аграрните университети, БАН и НДНВМИ. Сред темите, които бяха обсъдени по време на конференцията, са: храненето и физиологията на животните; екологията и качеството на животновъдната продукция; развъждането, генетикато и репродукциято на животните; технологиите на отглеждане и икономиката на селското стопанство.

  Виж програмата на конференцията

 • Защита на дисертационен труд

  На 4 септември 2015 година ас. Евгени Петков- докторант на самостоятелна подготовка от ИЖН успешно защити дисертационния си труд на тема: „Сравнително проучване на три типа комбинации пилета с различна скорост на растеж” за присъждане на образователната и научна степен "Доктор"! Честито! Ръководството и научната колегия на ИЖН - Костинброд му пожелава здраве и нови професионални успехи в научното поприще!

 • Публична академична лекция

    На 15.07.2015 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция от доц. д-р Цветана Стефанова Харизанова-Методиева съгласно процедурата по обявения конкурс за доцент по професионално направление 3.8. Икономика, по научна специалност "Икономика и управление (селско стопанство - животновъдство)".

 • Ден на отворените врати

    На 19 май 2015 г. Институтът по животновъдни науки - Костинброд участва в организирания Ден на отворени врати на шест института от системата на Селскостопанска академия. Представени бяха актуалните научно-практически достижения на научната общност в ИЖН. В програмата на събитието се проведоха дискусии за възможностите за финансиране на аграрната наука.

 • Открит ден по овцевъдство

    На 4 май 2015 г. в ИЖН – Костинброд се проведе открит ден по Овцевъдство организиран от ИЖН – Костинброд, отдел „Овцевъдство”.
    В събитието взеха участие фермери членове на клуба на овцевъда „Св. Георги Победоносец”, учени и специалисти в областта на овцевъдството.
    С кратки презентации присъстващите бяха запознати с възможностите, които разкрива НАРЕДБА № 3 - за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и проблемите при провеждане на случната кампания.
    Проведе се оживена дискусия по съществуващите актуални проблеми.

 • Презентация за специализация

    На 22.04.2015 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесен семинар от доц. д-р С. Григорова на тема „Опитът на Република Македония в научноизследователската дейност по хранене на животните и качество на продукцията” във връзка със специализация по Програмата за сътрудничество в областта на образованието и науката на МОН между България и Македония. На семинара бяха представени резултатите от проведеното обучение в Института по животновъдство - гр. Скопие.

 • Открит ден по пчеларство

    На 8 април 2015 г. в ИЖН – Костинброд се проведе открит ден по Пчеларство организиран от ИЖН – Костинброд, отдел „Специални отрасли - Пчеларство”.
    В събитието взеха участие пчелари, учени и специалисти в областта на пчеларството, председатели и членове на пчеларски дружества.
    С кратки презентации присъстващите бяха запознати с историята на отдела, основните проблеми свързани с опазването на пчелите и новостите в здравеопазването им.
    Проведе се оживена дискусия по поставените актуални проблеми.

 • Презентация за специализация по "Еразъм+"

     На 10.03.2015 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесен семинар от доц. д-р Т. Попова във връзка с проведена специализация по програма “Еразъм+”, на който бяха представени резултатите от обучението й в Португалия.

 • Международно селскостопанско изложение АГРА – 2015 - Пловдив

     От 4 до 8 март 2015 г. Институтът по животновъдни науки - Костинброд участва на Международното изложение АГРА 2015 в гр. Пловдив. Представянето бе с атрактивен щанд и актуална научно-практическа информация. Бяха дадени множество консултации в областта на развъждането, технологиите на отглеждане и хранене на зайци, овце, говеда, пчели и птици. Проявен бе интерес от земеделските стопани за закупуване на разплодни животни – овце и агнета от породите СПБМ и Ил дьо Франс, телета от породата Лимузин, зайци, птици, пчелни роеве и кошери.

 • Публична академична лекция

     На 05.02.2015 г. от 10.30 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция от доц. д-р Пламен Христов съгласно процедурата по обявения конкурс за доцент по професионално направление 6.3. Животновъдство, по научна специалност "Специални отрасли (пчели)".

 • Проект "Млади учени"

  На 3 декември в Института по животновъдни науки - Костинброд се проведе пресконференция по повод завършването на проект:

  BG051PO001-3.3.06-0033

  "Подкрепа за развитието на млади учени и постдокторанти в ИЖН - Костинброд"

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • Координаторът на проекта доц. д-р Иван Янчев изнесе кратка презентация, чрез която запозна присъстващите гости с резултатите от изпълнението на дейностите по проекта. Отчетено бе преизпълнение на един от най-важните индикатори за резултат - при планирани четирима млади учени зачислени в свободна докторантура, до края на срока на проекта са зачислени осем от 11-те членове на целевата група, четирима от тях са и успешно защитили докторските си дисертации, а двама други дори са хабилитирани.

  При друг от съществените индикатори по проекта се отчитат отново с 5 повече от предвидените участия в симпозиуми и конференции.Закупените дълготрайни материални активи, материали и консумативи по проекта улесниха много работата на младите учени, докторанти и постдокторанти в Института и са предпоставка за привличането на нови млади учени към реализация в областта на животновъдната наука, отчете още доц. Игнатова, ръководител на проекта.

 • Публична академична лекция

     На 7.11.2014 г. от 11.00 ч. в залата на „Център по генетика” в ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция от доц. д-р Таня Койчева Тодорова съгласно процедурата по обявения конкурс за доцент по професионално направление 6.3. Животновъдство, по научна специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването".

 • Ден на аграрната наука

  Представянето на ИЖН в Деня на аграрната наука и през 2014 г., както винаги бе симбиоза на изкуство, майсторство и стил!

   

 • Публична академична лекция

     На 14.10.2014 г. от 13.00 ч. в залата на „Център по генетика” в ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция от доц. д-р Йоланда Василева съгласно процедурата по обявения конкурс за доцент по професионално направление 6.3. Животновъдство, по научна специалност "Специални отрасли (буби)".

 • Публична академична лекция

     На 14.08.2014 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция от доц. д-р Таня Иванова съгласно процедурата по обявения конкурс за доцент по професионално направление 6.3. Животновъдство и по научна специалност с шифър 04.02.07 „Овцевъдство и козевъдство”.

 • Кръгла маса по проблемите на млечното овцевъдство в България

     На 22 май 2014 г. в ИЖН – Костинброд се проведе Кръгла маса на тема „Състояние и проблеми на млечното овцевъдство в България” организирана от ИЖН – Костинброд, отдел „Овцевъдство”.
     В работата на Кръглата маса взеха участие учени и специалисти в областта на овцевъдството от Институтите на ССА, Тракийския университети – Стара Загора, Аграрния университет – Пловдив, представители на Развъдни асоциации в млечното овцевъдство, експерти по животновъдство от МЗХ и ИАСРЖ.
     С кратки презентации беше направена продуктивна характеристика на овцете от Синтетична популация българска млечна отглеждани в Институтите на ССА – Земеделски институт - Шумен, Земеделски институт – Стара Загора, Институт по земеделие – Карнобат и Институт по животновъдни науки – Костинброд, както и от Асоциациите на породата – Асоциация за развъждане на Българската млечна порода овце и Национална развъдна асоциация на Синтетична популация българска млечна. Бяха засегнати основните проблеми в настоящия етап – незадоволителното ниво на млечната продуктивност, контрола на млечността, липсата на генетична лаборатория за установяване на произхода на животните, на работещи центрове за изпитване на кочовете, и липсата на субсидии за комерсиалните породи.
     Проведе се оживена дискусия по поставените актуални проблеми.
     Участниците във форума се обединиха около решението за изграждане на единна стратегия за актуализиране на развъдните програми за бъдещото развитието на породата.

 • Работна среща на Клуб на овцевъда „Св. Георги Победоносец”

  На 13 май 2014 г. в ИЖН- Костинброд се проведе поредна среща на членовете на Клуба на овцевъда „Св. Георги Победоносец”.
  Дискутираха се актуални проблеми свързани с отглеждането и храненето на ремонтните животни, провеждането на стрижбата и реализацията на вълната, както и важни въпроси свързани с ветеринарната профилактика.

 • Защита на дисертационен труд

  На 24 април 2014 година ас. Ралица Балканска - докторант на самостоятелна подготовка от ИЖН успешно защити дисертационния си труд на тема: „Проучване на състава и физико-химичните свойства на натурално и лиофилизирано пчелно млечице в зависимост от начина на подхранване на пчелните семейства и района на получаване” за присъждане на образователната и научна степен "Доктор"! Честито! Ръководството и научната колегия на ИЖН - Костинброд й пожелава здраве и нови професионални успехи в научното поприще!

 • Клуб на овцевъда „Св. Георги Победоносец”

  На 1.04.2014 г в ИЖН – Костинброд отделът по „Овцевъдство” заедно с фермери от Софийска област учредиха Клуб на овцевъда „Св. Георги Победоносец”. Основните цели на Клуба са:

     - Да осъществява сътрудничество и обмяна на опит между овцевъдите в района в защита на интересите им.
     - Да осъществява подкрепа и взаимопомощ между членовете на Клуба при отглеждането на овце, реализирането на овцевъдната продукция и повишаване на конкурентоспособността на фермите.
     - Повишаване на квалификацията на членовете на Клуба чрез провеждане на консултации, популяризиране на постиженията и информационна дейност по проблемите на овцевъдството.
     - Организиране на периодични срещи и други прояви за осъществяване на съвместната дейност (института предлага разплодни животни от СПБМ и Ил дьо Франс; определяне състава на овчето мляко; силаж; изкуствено осеменяване на овце и обучение; изготвяне на случни планове; рецепти по хранене на различни категории овце; определяне на хранителната стойност на фуражите).
     - Организиране на курсове и обучения по Програмата за развитие на селските райони с преподаватели от ИЖН – Костинброд.

  Проведе се дискусия по проблемите на ветеринарната профилактика.
  Следващото събиране на членовете на Клуба ще бъде на 13.05.2014 г. от 11 ч. в Залата на ИЖН – Костинброд, което е отворено и за нови членове.

 • Международна конференция „Животновъдната наука – предизвикателства и иновации“

  На 31 октомври и 1 ноември 2013 година в София, в рамките на международната конференция на тема „Животновъдната наука – предизвикателства и иновации“, организирана и проведена на много високо ниво от Института по животновъдни науки - Костинброд, бяха изнесени общо 47 пленарни доклада и представени над 50 постера от български и чуждестранни учени за актуални проучвания в областта на животновъдството. Конференцията премина при изключително голям интерес от страна на участниците и гостите в нея, като в дискусиите бе обменена ценна научна и практическа информация.

  Презентация от встъпителен доклад на конференцията, изнесен от доц. д-р Мая Игнатова, Директор на ИЖН - Костинброд

 • Ден на аграрната наука

  На 25 октомври 2013 г. - Деня на земеделската наука, Институтът по животновъдни науки - Костинброд се представи с атрактивна експозиция на специализираната изложба, проведена в Селскостопанска академия - София.

   

 • Регионално изложение по животновъдство

  На 28.09.2013г. се проведе шестото регионално животновъдно изложение в гр. Костинброд под мотото „Ден на породите застрашени от изчезване” с организатори Институт по животновъдни науки, Развъдната асоциация на аборигенни породи овце от Западна България–Костинброд и Община Костинброд. За пореден път в Костинброд се събраха селекция, наука, местна власт и земеделски производители от Софийска област. Приветствия към участниците поднесоха организаторите на изложението г-жа Св. Харалампиева - гл. експерт в ОбА-Костинброд, доц. д-р Мая Игнатова – и.д. директор на ИЖН и доц. д-р Андрея Колев – председател на Развъдна Асоциация на аборигенни породи овце от Западна България. На изложението земеделските производители представиха овце от породите Софийска /Елинпелинска/, Западностаропланинска, Брезнишка, Черноглава Плевенска, Синтетична популация българска млечна и Маришка; кози от породите Тогенбургска, Англонубийска, Калоферска и Българска бяла млечна; коне тежковози и Тракенен. Участниците бяха удостоени от официалните гости с наградни плакети, грамоти за участие и фуражни компоненти

 • Национално изложение по животновъдство

  На 21-22 септември 2013 г. се проведе XІ-тото Национално изложение по животновъдство в гр. Сливен. Институтът по животновъдни науки - Костинброд се представи с овце от породите Синтетичната популация Българска млечна (СБПМ) и Ил дьо Франс; коне-Тракенен; зайци от породите Бял новозеландски и Калифорнийски и птици от общоползвателен тип и получи призови награди за представените елитни животни.

 • Защита на дисертационни трудове

  През последната седмица на месец юли 2013 година трима докторанти на самостоятелна подготовка от ИЖН успешно защитиха дисертационните си трудове за присъждане на образователната и научна степен "Доктор"! Честито на ас. Марин Йосифов, гл. ас. Никола Методиев и гл. ас. Таня Иванова. Ръководството и научната колегия на ИЖН - Костинброд им пожелава здраве и нови професионални успехи в научното поприще!

 • Проект "Млади учени"

  На 3 декември 2012 г. от 12.00 ч. в сградата на София Прес, ул. Славянска No 29 се проведе пресконференция по повод стартирането на проект:

  BG051PO001-3.3.06-0033

  "Подкрепа за развитието на млади учени и постдокторанти в ИЖН - Костинброд"

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • Пресконференцията бе водена от г-жа Маргарита Кожухарова - връзки с обществеността на Селскостопанска академия, която даде думата на ръководителя на проекта доц. Мая Игнатова и координатора - доц. Иван Янчев да представят целите и основните дейности в него. Събитието премина при засилен медиен интерес. Присъстваха и представителите на целевата група по проекта.

 • На 14.11.2012 г. от 11.00 ч. в библиотеката на ИЖН – Костинброд (поради мерки за икономия на електроенергия) бе изнесена публична академична лекция от доц. д-р Красимира Лиджи съгласно процедурата по обявения конкурс за доцент по професионално направление 6.3. Животновъдство 6.3 и по научна специалност с шифър 04.02.06 „Говедовъдство и биволовъдство”

 • На 15 октомври 2012 г. от 9,15 ч. на тържествена церемония в зала „Средец” на хотел „Шератон” премиерът Бойко Борисов и министрите на образованието и на труда Сергей Игнатов и Тотю Младенов връчиха 13 договора за над 6 милиона лева за подкрепа на докторанти, постдокторанти и млади учени на висши училища и на институти, между които и бе Институт по животновъдни науки - Костинброд!

  Безвъзмездно отпуснатите средства - близо 197 000 лева по ОП "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат усвоявани от ИЖН през следващите 2 години!

 • На 28 и 29 септември 2012 г. в Земеделски институт - гр. Стара Загора се проведе изложение на породата Ил дьо Франс в България, в което ИЖН - Костинброд участва с елитни разплодни животни при голям интерес от страна на селекционери и фермери към тях.

 • На 29 септември 2012 г. в гр. Костинброд (животински пазар) се проведе петото РЕГИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО. Организатор бe Развъдна Асоциация на аборигенните породи овце от Западна България.

 • На 02.08.2012 г. от 11.00 ч. в залата на „Център по генетика” в ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция от проф. д-р Лазар Козелов съгласно процедурата по обявения конкурс за професор по професионално направление 6.3. Животновъдство и научна специалност – 04.02.04 - Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите.

 • На 01.08.2012 г. от 11.00 ч. в залата на „Център по генетика” в ИЖН – Костинброд бе изнесена публична академична лекция от проф. д-р Емилия Райчева съгласно процедурата по обявения конкурс за професор по професионално направление 6.3. Животновъдство и по научна специалност – 04.02.07 - Овцевъдство и козевъдство.

 • През месец юли 2012 година със съдействието на Селскостопанска Академия, като част от програмата за виктимологична превенция на ИЖН - Костинброд, ръководството на Института изгради и пусна в експлоатация система за видеонаблюдение, включваща 44 камери, разположени в четири невралгични зони на територията на Института и отдалечените от него бази.

  ВИЖ избрано ВИДЕО от охранителните камери

 • На 18.06.2012 г. от 11.00 ч. в залата на „Център по генетика” в ИЖН – Костинброд беше изнесена публична академична лекция от доц. д-р Теодора Попова съгласно процедурата по обявения конкурс за доцент по професионално направление – 6.3. Животновъдство, по нау