Отдел „Овцевъдство”

Гл. ас. д-р Никола Методиев

 • Биография:

  Завършва ЛТУ – факултет по ветеринарна медицина през 2005г. От 2005 г. е научен сътрудник в ИЖН – Костинброд. Основните насоки на научноизследователската му дейност са: физиология и ендокринология на репродукцията на овце, асистирана репродукция (синхронизация на еструса, ултразвуково изследване на репродуктивната система), методи за увеличаване на плодовитостта чрез негенетични фактори.

  За периода 16.07 -28.07. 2006 специализира в Helsinki, Finland, ECVP/ESVP Summer Veterinary School in Veterinary Pathology, Marie Curie Training Courses.

 • Участие в проекти:
  • Проект към НЦАН – “Усъвършенстване на системите за селекция и развъждане на породи овце в България. 1. Оптимизиране на вътрепородните генетични структури на високо млечни популации овце. 2 Селекционни подходи за оптимизиране на месодайността при породата Ил Де Франс и използването й в схеми на хибридизация “– 2004-2007
  • Проект към НЦАН – “Разработване на системи за производство на овцевъдна продукция при преход от конвенционално към биологично производство” - 2004-2007
  • Проект БГ 6/ 2005 по международно сътрудничество с Гърция към МОН- “Проучване на развитието на F1 кръстоски на български млечни породи овце с гръцката млечна порода Хиос” – 2006-2007
  • Проект Ж 49 към ССА “Управление на селекционния и репродуктивния процес за оптимизиране на продукцията при специализирани породи овце” – 2008 – 2011
  • Целеви проект към ССА “Производство на качествена и безопасна овцевъдна продукция получена във ферми отговарящи на зоохигиенните и ветеринарни изисквания на Европейската общност” – 2008 - 2010
 • Публикации
 • За контакти:

  e-mail: n_metodiev@abv.bg