Публикации

Отдел "Биохимия и физиология"

Отдел "Генетика"

Отдел "Овцевъдство"


Отдел "Специални отрасли"

Отдел "Говедовъдство"

Отдел "Качество и екология на животинската продукция"

 

 

  

 Отдел "Репродукция"

Отдел "Хранене и технология на фуражите"

 

Отдел "Птицевъдство"

В процес на актуализация!