Отдел "Овцевъдство"

Публикации с автор и съавтор гл. ас. д-р Никола Методиев

 1. Raicheva, E., T. Ivanova, E. Kistanova and N. Metodiev, 2007. Score Estimation of Gain of female Lambs from Ile de France Breed in Bulgarian. Arhiva Zootechnica, Vol.10: 78-82
 2. Методиев, Н., Е. Райчева, И. Ралчев, 2007. Възможности за съчетано прилагане на нехормонални и хормонални методи, за постигане на синхронен еструс при овце от породата Ил дьо Франс. Сборник доклади от научна конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, 171-176.
 3. Райчева E., Л. Козелов, Ф. Илиев, Н. Методиев, 2007. Проучване на живото тегло и прираста на разплодни агнета от местни пoроди овце. Сборник доклади от научна конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, 142-148.
 4. Кacheva D., E. Kistanova, B. Georgiev, E. Raycheva, N. Metodiev and B. Grigorov, 2007. Ultrasonographic evaluation of preovulatory follicle dynamics in 2 local Bulgarian ewe breeds following a synchronized oestrus. Reproduction domestic animals, 42, Supl.2, 139-140.
 5. Kistanova, E., D. Vassileva, B.Grigorov, N.Metodiev, 2007. The morphological and biochemical characteristics of the consecutive ejaculates from Ile de France rams at various ages. Biotechnology in animal husbandry, Vol. 23, № 5-6, book 1: 301-310.
 6. Хинковски, Ц., Е. Райчева и Н. Методиев, 2008. Оценка продуктивността на овце от синтетична популация българска млечна. Животновъдни науки, XLV, 3: 35-42.
 7. Kistanova, E., D. Kacheva, E. Raycheva, N. Metodiev, B. Georgiev, E. Kipriotis, 2008. Sexual development of the F1 crosses in the conditions of Bulgaria. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.11, 1: 21-30.
 8. Методиев, Н., Е. Райчева, 2008. Проучване върху плодовитостта на овце от породата Ил дьо Франс. Сборник доклади от научната конференция на Лесотехническия университет, София - под печат
 9. Petev, M., D. Bosashka, E. Raicheva, N. Metodiev, 2009. Reproductive technologies for preservation of animal genetic resourses in Bulgaria. 1-st Conference of the Balkan Network for the Animal Reproduction Biotechnology, 49-53.
 10. Metodiev, N., E. Raicheva, I. Ralchev, 2009. Influence of the salt-free-salt diet and the ram effect on main reproductive traits of ewes from Synthetic Population Bulgarian Milk. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15: 598-603.
 11. Shindarska, Z., N. Metodiev, E. Raicheva, 2009. Effect of application of feeding by norms of lambs from Ile de France breed - под печат
 12. Методиев, Н., Н. Тодоров, Е. Райчева, 2010. Половоциклична дейност и използване на нехормонални методи за уплътняване на заплождането и увеличаване на плодовитостта при овце от породата Ил дьо франс. Животновъдни науки, под печат

за контакти: 

Institute of Animal science 
2232 KOSTINBROD BULGARIA 
Tel.: .+359 721 68951 
fax: + 359 721 66029 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg