Отдел „Овцевъдство”

Доц. д-р Таня Иванова

 • Биография:

  Завършва ВИЗВМ – гр. Ст. Загора през 1995 г. От 2002 г. е научен сътрудник в ИЖН – Костинброд. Основните насоки на научноизследователската й дейност са: развъждане и селекция на овце, разработване на методи за контрол на продуктивността, оценка ефекта на някои фактори върху количествените и качествени признаци на продуктивността при овце от млечно направление и морфологична характеристика на вимето.

 • Участие в проекти:
  • Проект № 7/1999-2003 към НЦАН – “Система за комбинирано използване на овцете за ефективно производство на месо, мляко и вълна”
  • Проект към НЦАН – “Усъвършенстване на системите за селекция и развъждане на породи овце в България. 1. Оптимизиране на вътрепородните генетични структури на високо млечни популации овце. 2 Селекционни подходи за оптимизиране на месодайността при породата Ил Де Франс и използването й в схеми на хибридизация “– 2004-2007
  • Проект към НЦАН – “Разработване на системи за производство на овцевъдна продукция при преход от конвенционално към биологично производство” - 2004-2007
  • Проект БГ 6/ 2005 по международно сътрудничество с Гърция към МОН - “Проучване на развитието на F1 кръстоски на български млечни породи овце с гръцката млечна порода Хиос” – 2006-2007
  • Проект Ж 49 към ССА “Управление на селекционния и репродуктивния процес за оптимизиране на продукцията при специализирани породи овце” – 2008 – 2011
  • Целеви проект към ССА “Производство на качествена и безопасна овцевъдна продукция получена във ферми отговарящи на зоохигиенните и ветеринарни изисквания на Европейската общност” – 2008 - 2010
 • Публикации
 • За контакти:

  e-mail: t_st_ivanova@abv.bg