Видео


Стадото месодайни говеда, порода "Лимузин", заснети от охранителните камери на ИЖН, монтирани с решаващото съдействие на Ръководството на ССА през юли 2012 г.