Отдел "ХРАНЕНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФУРАЖИТЕ"

Доц. д-р  - Светлана Григорова        

      

                                                   

 • Биография:

  Образование

  Дипломиран Зооинженер, ВИЗВМ – Стара Загора, Зоотехнически факултет, 1984г

  Докторат

  10.07.1991г, Хумболдт Университет, Берлин, Германия на тема „Untersuchungen zum Einfluβ ausgewählter Faktoren auf die Lipolyse in Rohmilch”

  Доцентура

  14.04.2009г., Институт по животновъдни науки – Костинброд, шифър 04.02.04.

 • Научни интереси

  • Изпитва влиянието на мултиензимни препарати, пробиотици, билкови екстракти и др. и влиянието на тежки метали върху носливостта, качеството на яйцата и птичето месо.

  • Работи върху изпитване на нови богати на протеин фуражи, алтернатива на трупното брашно в смеските за птици.

  • Търси нови източници на сурови влакнини в комбинираните фуражи за зайци.

 • Участие в проекти:
  • Нови фуражни добавки – Алтернатива на нутритивните антибиотици при непреживни животни, Срок: 2004-2007 г.

  • Повишаване здравето на селскостопанските животни и качеството на продуктите от тях чрез храненето, Срок: 2007-2010 г.

  • Биологично активни растителни добавки, стимулиращи продуктивността при свине, птици и зайци, Срок: 2008-2010 г.

  • Международен проект съвместно с Института по Хранителни технологии – Нови Сад, Сърбия на тема: Technology of animal feed safe for аnimals, human and еnvironment.

  • Ефективно оползотворяване на фуражите и намаление на вредите върху околната среда чрез хранене на традиционни, нетрадиционни, отпадъчни фуражи и адитиви и технологични обработки, 2011 – 2013 г.

    

           Сп. „Почивка” 1
           ИЖН Костинброд 2232
           Отдел „Хранене на сс животни и технология на фуражите”

                  Тел.: + 359 721 68940 / вътр. 378

                  Факс: + 359 721 66029

                   Мобилен: + 359 897 44 11 78

            e-mail: svet.grigorova@mail.bg