Български

DEPARTMENT “NUTRITION AND FEED TECHNOLOGIES”

   Publications - Assoc. Prof. Ph.D. Antoaneta Vylcheva

  1. Valcheva, А. and G. Valchev, 2007. The Fusariotoxins Zearalenon and Deoxi¬ni-valenol as Natural Contaminators of Some Basic Cereal Components in The Production of Combined Feed. Bulgarian Journal of Agriculture Sci., 1: 99-104
  2. Вълчева, А. 2007. Проучване на микологичния статус на пшеница за периода 1994-2004 година. Растениевъдни науки, кн.1:35-39.
  3. Вълчева, А. 2007. Доказване на микотоксините зеараленон и деокси¬нива¬ленол като естествени замърсители на пшеница за периода 1994 – 2004 година. Растениевъдни науки, кн. 1:40-43.
  4. Вълчева, А., 2007. Проучване на микологичния статус на царевица за периода 1994-2004 година. Растениевъдни науки, кн. 2:133-137
  5. Вълчева, А., 2007. Доказване на микотоксините зеараленон и деоксиниваленол като естествени замърсители на царевица за периода 1994 – 2004 година., Растениевъдни науки, кн. 2:138-141
  6. Вълчева, А., Й. Йотов, Л. Данова, 2007. Проучване ефекта на процесите гранулиране и екструдиране върху микологичния статус на зърнени компоненти и готови комбинирани фуражи. Животновъдни науки, 1: 45-47

Contacts:

Institute of Animal science
2232 KOSTINBROD
BULGARIA
Tel.: .+359 721 68940 /377
fax: + 359 721 66029
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg