Български

DEPARTMENT “Nutrition and feed technology”

   Publications - Assoc. Prof. Ph.D. Lyubka Danova

  1. Данова Л., 2008, Изследвания върху процеса екструдиране при производството на плаващ тип комбинирани фуражи за риби, Животновъдни науки, ССА, бр.6, 16-19
  2. Данова Л., 2009, Сравнителни изследвания при технологията на смилане на царевица и ечемик при фуражи за свине, Хранително-вкусова промишленост № 4, 50-53
  3. Данова Л., 2009, I. Влияние на оборотите на шнека и светлото сечение на отворите на матрицата върху параметрите на процеса екструдиране, Хранително-вкусова промишленост № 1, 54-56
  4. Данова Л., 2009, II. Влияние на оборотите на шнека и светлото сечение на отворите на матрицата върху качествените показатели на екструдатите, Хранително-вкусова промишленост № 3, 50-52
  5. Данова Л. 2010, Влияние на някои фактори на процеса екструдиране при производство на потъващи фуражи за риби, Животновъдни науки, ССА, /под печат/

Contacts:

Institute of Animal science
2232 KOSTINBROD
BULGARIA
Tel.: .+359 721 68940 /377
fax: + 359 721 66029
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg