Български

DEPARTMENT “NUTRITION AND FEED TECHNOLOGIES”

   Publications - Prof. Ph.D. Lazar Kozelov

  1. Тончева Е., Л. Козелов, Я. Профиров. 2007. Влияние на Yucca Shidigera върху някои ензими и метаболитни показатели в кръвта на агнета. Екология и бъдеще, год. №3 Научно списание за селскостопанска и горска наука.
  2. Райчева, Е., Л. Козелов, Ф. Илиев, Н. Методиев. 2007. Проучване на живото тегло и прираста на разплодни агнета от местни породи овце. Сб. доклади от научна конференция “Традиции и съвременности в ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 142-150.
  3. Илиев, Ф., Л. Козелов. 2008. Ефект от включване на фермодил в дажбите на женски агнета за угояване. Животновъдни науки 3, 70-74.
  4. Илиев, Ф., Л. Козелов, М. Игнатова. 2008. Ефект от включване на рапичен експелер в дажбата на женски агнета. Животновъдни науки 6, 12-16.
  5. Цанкова, М., К. Димов, Л. Козелов, 2008. Използване на препарата Yucca schidigera, като добавка в дажбите на бозайни малачета. Jornal of Mauntin Agrikulture on the Balkans, vol. 11, (602-608)
  6. Козелов, Л., М. Игнатова, 2010, „60 години Институт по животновъдни науки-Костинброд”, Животновъдни науки , 1, 7-15

   

Contacts:

Institute of Animal science 
2232 KOSTINBROD BULGARIA 
Tel.: .+359 721 68942
fax: + 359 721 66029 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg 
Lazar Kozelov - email: kozelov@abv.bg