Български

DEPARTMENT “NUTRITION AND FEED TECHNOLOGIES””

   Publications - Assoc prof. Mariana Petkova, Ph.D.

  1. Петкова М., 2010, Нанотехнологиите – имат ли място в животновъдните науки?, Животновъдни науки, Suppl. 1, 208-219.
  2. Шиндарска З., М. Петкова и П. Първанов, 2010, Силаж от сладка царевица и възможности за включване в дажбите на различни категории преживни животни, Животновъдни науки, под печат.
  3. Petkova, M. and J. Lević, 2010, Yeast culture as probiotic in young calves, http://www.eaap.org/Crete/Heraklion_2010_Abstracts.pdf
  4. Иванова Т. и М. Петкова, 2010, Сравнително проучване върху състава на мляко от крави хранени с конвенционални и екологични фуражи, Животновъдни науки, Suppl. 1, 240-246.
  5. Lević J., Z. Pan, M. Petkova, Lj. Lević and Sl. Sredanović, 2010, Drying as a method of preparing carrots by-product, 2010, Животновъдни науки, Suppl. 1, 154-159.
  6. Petkova M. and J. Levic, 2010, Role and significance of associative effect in the assessment of the nutritive value of feeds, Proceedings XIV Feed Symposium, Serbia, Novi Sad, 19th –21st October, 2010, 66-73.

Contacts:

Institute of Animal science 
2232 KOSTINBROD BULGARIA 
Tel.: .+359 721 68951 
fax: + 359 721 66029 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg 
Mariana Petkova - email: m_petkova2002@abv.bg