"Подкрепа за развитието на млади учени и постдокторанти в ИЖН - Костинброд"

Проект BG051PO001-3.3.06-0033 към Европейски социален фонд 2007 – 2013

Министерство на образованието, младежта и науката

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


 • Институтът


  През 2020 година ИЖН ще отбележи 70 години от своето създаване!
 • Кадрови научен потенциал


  Сега в ИЖН работят 23 учени - 2 професори, 13 доценти и 8 асистенти.
 • Отдели и лаборатории


  Три научни отдела и 12 експериментални лаборатории.
 • Експериментална база


  Отглеждат се крави за месо, овце за месо и мляко, коне, зайци, птици и пчели

Добре дошли

Институт по животновъдни науки

Институтът по животновъдни науки - Костинброд е създаден през 1950 г. с постановление № 138 на Министерски съвет и за негова база се определят фермите на тогавашния Районен кооперативен съюз и на Централната опитна станция по птицевъдство. През 1951 година на Института са предоставени земите на бившия Конезавод - Божурище, а по-късно - филиалите в Златуша, Петрохан и базата в гр. Лозница, Разградско.

Началото на научната дейност в Института е поставена от 8 научни сътрудника. Пръв директор-основател на Института по животновъдство, Костинброд е ст.н.с. І ст. д-р Яким Шаличев, изпълняващ тази длъжност през периода от 1950 - 1960 и от 1972 - 1977 г. Под неговото ръководство през 1955 г. се създават първите научни отдели: по говедовъдство, овцевъдство, свиневъдство, птицевъдство, хранене на селскостопанските животни, фуражно производство, икономика и организация на животновъдството, млекарство и бубарство.

Прочетете повече за нас


Посетете и нашата страница във Фейсбук