Отдел "Специални отрасли"

ас. Красимир Великов

  • Биография:

  • Научни интереси:

  • Участие в проекти:

  • Публикации
  • за контакти: