Отдел "Специални отрасли"

Доц. д-р Мая Игнатова

Образование

висше, ВИЗВМ Стара Загора, зоотехника, 1982 год.

Докторат

1998 год. ИЖН Костинброд на тема ”Влияние на различни равнища на хранене и суров протеин през бременността върху репродуктивните качества на свине”

Доцентура

2006 год., ИЖН Костинброд, ш. 04.02.04 „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”

Научни интереси

 1. Енергийно и протеиново хранене при непреживни животни.
 2. Повишаване оползотворяването на хранителните вещества на дажбата чрез промяна в компонентния състав на дажбата, добавки и др.
 3. Оценка на хранителната стойност на традиционни и нови фуражни източници.
 4. Качество на животинската продукция.

Обхват на компетентност

 1. Оганизиране и провеждане на изследвания по хранене, физиология и качество на месото.
 2. Опит при работа в мултидисциплинарни научни екипи.
 3. Опит като консултант при организиране храненето на свине в производствени условия.
 4. Преподавателска дейност в образовтелни курсове за професионална квалификация в животновъдството.

Участие в научни проекти

 • Повишаване на количеството и подобряване на качеството на животинската продукция без антибиотици, чрез използване на адитиви – пробиотици, ензими, растителни екстракти и други, 2004-2006
 • Възможности за промени на качеството на кланичния труп и на месото от свине и дребни преживни във връзка с храненето и здравето на човека, 2004 – 2007
 • Екологични аспекти на стреса - възможности за редуциране на предизвиканото от стреса негативно влияние при селскостопанските животни, 2004 - 2007
 • Повишаване здравето на селскостопанските животни и качеството на продуктите от тях чрез храненето, 2007-2010
 • Ефективно оползотворяване на фуражите и намаление на вредите върху околната среда чрез хранене на традиционни, нетрадиционни, отпадъчни фуражи и адитиви и технологични обработки, 2011 – 2013

Публикации

Информация за контакти

Сп. „Почивка” 1
ИЖН Костинброд 2232
Отдел „Специални отрасли”

Тел.: + 359 721 68940

Факс: + 359 721 66029

Мобилен: + 359 898 880 945

E-mail: maia_ignatova@abv.bg