Отдел "Специални отрасли"

Доц. д-р Пламен Христов

  • Биография:

  • Научни интереси:

  • Участие в проекти:

  • Публикации