Отдел "Специални отрасли"

Гл. ас. д-р Пламен Асенов

  • Биография:

  • Научни интереси:

  • Участие в проекти:

  • Публикации
  • за контакти: