Отдел "ХРАНЕНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФУРАЖИТЕ"

Доц. д-р  - Мариана Петкова - ръководител отдел

    

 • Биография:

  Образование

  Висше, ВИЗВМ Стара Загора, 1978 год.

  Докторат

  1998 год. ИЖН Костинброд на тема „Азотен метаболизъм и оползотворяване на протеина в храносмилателния тракт на преживни животни в зависимост от дажбените условия”

  Доцентура

  2003 год., ИЖН Костинброд, 04.02.04

  Специализации

  1983 год., Думерсторф Германия, 1,5 м.; 1991 год., Думерсторф Германия, 1 м.; 2003 год. Израел, 1 м.; 2008 год., Сърбия, 3 м.; 2011 год., Норвегия, 1 м.

 • Научни интереси
  1. Протеиново хранене и азотен метаболизъм при преживни животни.
  2. Повишаване оползотворяването на дажбените хранителни вещества чрез специфичен състав на дажбата, адитиви, технологии на хранене и др.
  3. Хранителна стойност на традиционни и нови фуражни източници.
  4. Органично производство на фуражи и продукти от животински произход.
  5. Технологии за почистване, съхранение и използване на оборския тор в условията на устойчиво животновъдство
   
 • Основна насоченост

  Обхват на компетентност

  1. Опит в организирането на изследвания по хранене, физиология и биохимия на храносмилането при преживни животни и технология на фуражите.
  2. Забележителен опит в разработване на лабораторни методи за контрол на качеството на фуражите и на продуктите от животински произход.
  3. Голям опит при работа в мултидисциплинарни научни екипи вклч. и международни.
  4. Много добър опит в разработване на проекти за транс-регионално, транс-национално и транс-гранично сътрудничество по програми на ЕС.
  5. Много голям опит в установяване и поддържане на контакти в национален и международен контекст, както и в организиране на научни прояви у нас и в чужбина.
  6. Опит като оценител на проекти по програми на ЕС, както и рецензент на научни материали за публикуване.
  7. Добро познаване на съвременната научна апаратура, оборудване и техника, приложими в науката по хранене, физиология и биохимия на храносмилането при преживни и непреживни животни
   
 • Участие в проекти:

   

  Повишаване здравето на селскостопанските животни и качеството на продуктите от тях чрез храненето, 2007-2010

  Проучване и комплексна оценка на млечни ферми със съвременни технологии, 2008-2011

  Technology of Animal Feed Safe for Animal, Human and Environment, Сърбия, Институт по хранителни технологии, Нови сад, Provincial Secretariat for Science and Technology, Voivodina, 2008-2011

  Ефективно оползотворяване на фуражите и намаление на вредите върху околната среда чрез хранене на традиционни, нетрадиционни, отпадъчни фуражи и адитиви и технологични обработки, 2011 – 2013

  • Повишаване на количеството и подобряване на качеството на животинската продукция без антибиотици, чрез използване на адитиви – пробиотици, ензими, растителни екстракти и други, 2004-2006
  • Оценка ефективността на говедовъдни ферми с различни размери и структура, 2004-2007

   Усъвършенстване на системите за селекция и развъждане на породи овце в България.

   Задача 1. Оптимизиране на вътрепородните генетични структури при високо млечни популации овце, 2004-2007

   Задача 2. Селекционни подходи за оптимизиране на месодайността при породата Ил де Франс и използването й в различни схеми на кръстосване, 2004-2007

  • Повишаване здравето на селскостопанските животни и качеството на продуктите от тях чрез храненето, 2007-2010

  • Проучване и комплексна оценка на млечни ферми със съвременни технологии, 2008-2011
  • Повишаване на количеството и подобряване на качеството на животинската продукция без антибиотици, чрез използване на адитиви – пробиотици, ензими, растителни екстракти и други, 2004-2006
  • Technology of Animal Feed Safe for Animal, Human and Environment, Сърбия, Институт по хранителни технологии, Нови сад, Provincial Secretariat for Science and Technology, Voivodina, 2008-2011

  • Ефективно оползотворяване на фуражите и намаление на вредите върху околната среда чрез хранене на традиционни, нетрадиционни, отпадъчни фуражи и адитиви и технологични обработки, 2011 – 2013

           2232 Костинброд, България, сп. "Почивка"

Tel.: .+359 721 68955 ; Мобилен: + 359 887 148 754  
fax: + 359 721 66029 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg 
Мариана Петкова - email: m_petkova2002@abv.bg