Отдел „хранене на  и технология на фуражите

Ас. Мария Тодорова

 • Образование: 

  Ветеринарна медицина , Тракийски университет - Стара Загора, 2002 - 2008 г.

 • Научни интереси

  Хранене на непреживни животни, изпитване на алтернативни фуражни източници.

  Изследване на влиянието на различни хранителни добавки - пробиотици, билкови екстракти, фармацевтични продукти.

 • Участие в проекти:

  • Повишаване здравето на селскостопанските животни и качеството на продуктите от тях, 2006 – 2010 г.
  • Ефективно оползотворяване на фуражите и намаление на вредите върху околната среда чрез хранене на традиционни, нетрадиционни, отпадъчни фуражи и адитиви и технологични обработки, 2011 – 2013.

 • Публикации
 • За контакти:

  Костинброд - ж.п.сп. „Почивка” 1
  ИЖН Костинброд 2232
  Отдел „Хранене на сс животни и технология на фуражите”

  Тел.: + 359 721 68940/ вътр. 210

  Факс: + 359 721 66029

  E-mail: mariq_todorova_1@abv.bg