Отдел "ХРАНЕНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФУРАЖИТЕ"

Проф. Лазар Козелов, PhD

    

 • Биография:

  Образование

  Висше, зооинженер, ВИЗВМ, гр.Ст.Загора, 1977 г.

  Докторат

   1985 г., ИЖН, на тема: „Определяне оптималните параметри за смилане на сламата и сеното за угояване на телета и агнета".

  Доцентура

  1990 г. ИЖН, по шифър: 04.02.04 „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”

 • Научни интереси

  1. Протеиново и енергийно хранене при преживни животни.

  2. Подобряване оползотворяването на фуража и дажбите при преживни животни чрез различни технологични обработки

  3. Повишаване съхраняемостта на различни сочни фуражи с добавка на органични и неорганични консерванти.

  4. Оценка на енергийната и протеинова стойност на традиционни и нови фуражни източници.

  5. Органично производство на фуражи и продукти от животински произход.

  6. Технология на фуражите

  7. Органично земеделие.

 • Основна насоченост

  Обхват на компетентност

  1. Оганизиране и провеждане на изследвания в областта на храненето и физиологията на преживните животни.

  2. Провеждане на изследвания в областта на технологията на производство и съхранение на груби, сочни и концентрирани фуражи.

  3. Оптимизиране на технологичните режими при производство на груби, сочни и концентрирани фуражи.

  4. Консултиране на фермери при хранене на преживни животни.

 

 • Участие в проекти:
  • Повишаване на количеството и подобряване на качеството на животинската продукция без антибиотици, чрез използване на адитиви – пробиотици, ензими, растителни екстракти и други, 2004-2006
  • Повишаване здравето на селскостопанските животни и качеството на продуктите от тях чрез храненето, 2007-2010

  • Ефективно оползотворяване на фуражите и намаление на вредите върху околната среда чрез хранене на традиционни, нетрадиционни, отпадъчни фуражи и адитиви и технологични обработки, 2011 – 2013
  • Постигане на баланс на хранителните вещества на ниво ферма в България: средство за управление на устойчивото земеделие, 2009-2010
  • Производство и качество на подобрени суравини – месо и мляко. Показатели и критерии за оценка, 2011-2014
  • Ефективно оползотворяване на фуражите и намаление на вредите върху околната среда чрез хранене на традиционни, нетрадиционни, отпадъчни фуражи и адитиви и технологични обработки, 2011 – 2013

           2232 Костинброд, България, сп. "Почивка"

         tel.: .+359 721 68940  
         fax: + 359 721 66029 
         e-mail: inst_anim_sci@abv.bg 
         e-mail: kozelov@abv.bg