Отдел "Биохимия и физиология на селскостопанските животни"

Доц. д-р Пенка Монева

 • научни интереси: Физиология на селскостопанските животни и птици
 • основна насоченост: Физиология на стреса при селскостопанските животни и птици
 • участие в проекти: Проект СА : „Стрес в промишленото птицевъдство. Възможности за оценка интензитета на стрес и за неговото редуциране”

  Срок : От 1.01.2008 г. До 31.12. 2011 г
  Ръководител: проф. дн Димитър Гудев
  Колектив:
  • доц. д-р Симона Валентинова Попова-Ралчева
  • доц. д-р Веселина Петкова Средкова
  • доц. д-р Пенка Василева Монева
  • доц. д-р Иван Димитров Янчев
 • Публикации
 • за контакти: Institute of Animal science
  2232 KOSTINBROD
  BULGARIA
  Tel.: .+359 721 68940 /377
  fax: + 359 721 66029
  e-mail: inst_anim_sci@abv.bg
  Penka Moneva, email: pv_moneva@abv.bg