Отдел "Биохимия и физиология на селскостопанските животни"

Ас. Марина Дяволова

 • Биография:

  Завършва ЛТУ, София – факултет Ветеринарна медицина през 2010 г. От 2010 г е асистент в ИЖН, гр.Костинброд

 • Научни интереси:

  Физиология на селскостопанските животни и птици. Изследване на стреса при животните. Възможности за редуциране на стреса при промишлено отглежданите животни. Определяне на индикатори на стреса в промишленото животновъдство.

 • Участие в проекти:

  „Стрес в промишленото птицевъдство. Възможности за оценка интензитета на стрес и за неговото редуциране”

  Срок : От 1.01.2008 г. До 31.12. 2011 г

  Морфология на надбъбречните жлези и специфика на адренокортикалния отговор към някои абиотични и технологични стресови стимули при зайци.
  Срок : От 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.
 • Публикации
 • за контакти:

           Институт по животновъдни науки
           2232 Костинброд
           тел.: .+359 721 68940
           факс: + 359 721 66029
           e-mail: inst_anim_sci@abv.bg