Отдел "СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ"

Публикации с автор и съавтор гл.ас. д-р Ралица Балканска

В процес

на разработка

 

 

за контакти:

Институт по животновъдни науки
2232 Костинброд
Тел.: .+359 721 68940
факс: + 359 721 66029
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg