Отдел "Овцевъдство"

Публикации с автор и съавтор проф. д-р Емилия Райчева

 1. Raicheva, E., T. Ivanova, E. Kistanova and N. Metodiev, 2007. Score estimation of gain of female lambs from Ile de France breed in Bulgarien. Arhiva Zootechnica, Vol.10: 78-82.
 2. Иванова, Т., Е. Райчева, 2007. Изследване върху връзката между млякото в деня на контролата и прираста на агнетата в началото на бозайния период. Селскостопанска наука, Vol. XL, № 3: 27-30
 3. Raicheva, E., T. Ivanova, Е. Kipriotos, E. Kistanova, 2007. The characteristic of control day milk and its properties in ewes from different breeds in Bulgaria. Biotechnology in animal husbandry, Vol. 23, № 5-6, Book 2: 139-144.
 4. Иванова, Т., Е. Райчева, 2008. Сравнително проучване върху морфологията на вимето при овце от Синтетична популация българска млечна и Черноглава плевенска порода. Животновъдви науки, Vol. XLV, № 3: 159-163.
 5. Иванова, Т., Е. Райчева, 2008. Оценка на ефекта на някои фактори върху млечността. Сборник доклади “80 години аграрна наука в Родопите”, 67-71.
 6. Райчева, Е., Т. Иванова, 2008. Проучване върху вълнодайността на овце от породата Ил дьо Франс. Сборник доклади от научната конференция на Лесотехническия университет, София - под печат
 7. Райчева, Е., Т. Иванова, Н. Методиев, 2008. Овцевъдството в Института по животновъдни науки в Костинброд. Животновъдство, 6:32-33.
 8. Иванова, Т., Е. Райчева, 2009. Тегловно развитие на агнета от Черноглава плевенска порода през бозайния период. Селскостопанска наука, Vol. XLII, № 1: 11-16.
 9. Raicheva, E., T. Ivanova, Е. Kipriotos, 2009. Test day milk, composition and udder morfhology at west Balkan mountain sheep and their F1 crosses with chios breed. Bulg. J. Agric. Sci, 15: 93-99.
 10. Райчева, Е., Т. Иванова, 2009. Проучване на тегловното развитие на агнета от породата Ил дьо Франс. Селскостопанска наука, Vol. XLII, № 1: 3-10.
 11. Raycheva, E., T. Ivanova, 2009. Testing the effects of the nourishment additive Betafin S1 on the sheep milk production. Biotechnology in animal husbandry, Vol. 25, № 5-6, Book 2: 961-970.
 12. Ivanova, T., N. Pachinovski, E. Raicheva, D. Abadjieva, 2009. Mineral content of milk from dairy sheep breed – Македония – под печат
 13. Иванова, Т., Е. Райчева, 2009. Проучване върху вълнодайността на овце от Синтетична популация българска млечна. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, № 2: 255-265.
 14. Райчева, Е., Т. Иванова, 2009. Резултати от прилагането на хранителната добавка Betafin при млечни овце. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, № 3: 433-442.
 15. Райчева, Е., Т. Иванова, 2009. Характеристика на някои свойства на вълната при овце от породата Ил дьо Франс. Сборник доклади от научната конференция на Лесотехническия университет, София - под печат
 16. Методиев, Н., Е. Райчева, И. Ралчев, 2007. Възможности за съчетано прилагане на нехормонални и хормонални методи, за постигане на синхронен еструс при овце от породата Ил дьо Франс. Сборник доклади от научна конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, 171-176.
 17. Райчева E., Л. Козелов, Ф. Илиев, Н. Методиев, 2007. Проучване на живото тегло и прираста на разплодни агнета от местни пoроди овце. Сборник доклади от научна конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, 142-148.
 18. Кacheva D., E. Kistanova, B. Georgiev, E. Raycheva, N. Metodiev and B. Grigorov, 2007. Ultrasonographic evaluation of preovulatory follicle dynamics in 2 local Bulgarian ewe breeds following a synchronized oestrus. Reproduction domestic animals, 42, Supl.2, 139-140.
 19. Хинковски, Ц., Е. Райчева и Н. Методиев, 2008. Оценка продуктивността на овце от синтетична популация българска млечна. Животновъдни науки, XLV, 3: 35-42.
 20. Kistanova, E., D. Kacheva, E. Raycheva, N. Metodiev, B. Georgiev, E. Kipriotis, 2008. Sexual development of the F1 crosses in the conditions of Bulgaria. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.11, 1: 21-30.
 21. Методиев, Н., Е. Райчева, 2008. Проучване върху плодовитостта на овце от породата Ил дьо Франс. Сборник доклади от научната конференция на Лесотехническия университет, София - под печат
 22. Petev, M., D. Bosashka, E. Raicheva, N. Metodiev, 2009. Reproductive technologies for preservation of animal genetic resourses in Bulgaria. 1-st Conference of the Balkan Network for the Animal Reproduction Biotechnology, 49-53.
 23. Metodiev, N., E. Raicheva, I. Ralchev, 2009. Influence of the salt-free-salt diet and the ram effect on main reproductive traits of ewes from Synthetic Population Bulgarian Milk. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15: 598-603.
 24. Shindarska, Z., N. Metodiev, E. Raicheva, 2009. Effect of application of feeding by norms of lambs from Ile de France breed - под печат
 25. Методиев, Н., Н. Тодоров, Е. Райчева, 2010. Половоциклична дейност и използване на нехормонални методи за уплътняване на заплождането и увеличаване на плодовитостта при овце от породата Ил дьо франс. Животновъдни науки, под печат

за контакти: 

Institute of Animal science 
2232 KOSTINBROD BULGARIA 
Tel.: .+359 721 68951 
fax: + 359 721 66029 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg 
Емилия Райчева - email: emilyr@abv.bg