Отдел "репродукция"

Публикации с автор и съавтор - доц. д-р - Янчо Тодоров, PhD

   1. Тодоров, Я., Тодорова, Т.2001.Клониране – минало, настояще и бъдеще.Животновъдни науки, vol.1, 136-138.

   2. Колев А., Карчева В., Кистанова Е., Тодоров Я. 2001.Усъвършенствуване методи за регулиране и направлявае на размножителния  процес при селскостопанските животни. Животновъдни науки, , 1, ст.49-50.

   3. Тодоров,Я., 2002.Трансплантацията на ембриони- новият стар метод за България. Инфовет, брой 8 (11), год II, 12- 14.

   4. Тодоров, Я., Тодорова, Т. 2003.Активация на свински яйцеклетки: I  ефект на електрически импулси .Животновъдни науки, vol.1-2, 56  58.

  5. Тодоров, Я., Тодорова,Т. 2003.Активация на свински яйцеклетки: II  ефект на спермален фактор.Животновъдни науки, vol.3

 

В процес

на разработка

 

 

  • За контакти:

            тел.: 0721 68942

            тел./факс: + 359 721 66029

            e-mail: ianchot@abv.bg

            e-mail: inst_anim_sci@abv.bg