Отдел "Качество и екология"

Публикации с автор и съавтор - проф. Пенка Маринова, д.с.н.

В процес

на разработка

 

 

  • За контакти:

            тел.: 0721 68940

            тел./факс: + 359 721 66029

            e-mail: inst_anim_sci@abv.bg