Отдел "Качество и екология"

Публикации с автор и съавтор - доц. д-р Красимир Кръстев

В процес

на разработка

 

 

  • За контакти:

            тел./факс: + 359 721 66029

            e-mail: inst_anim_sci@abv.bg