Отдел "птицевъдство"

Публикации с автор и съавтор ас. Евгени Петков

Научни статии:

1. Чотински Д., Д. Белоречков, Г. Михайлова, Е. Петков, И. Динев 2011, Използване на полибактериален имуностимулатор (Настим) При отглеждане на кокошки носачки. I. Продуктивност, морфологични и инкубационни качества на яйцата. Животновъдни науки, 5/2011, volume XLVIII, 35-41 стр.

2. Чотински Д., Д. Белоречков, Г. Михайлова, Е. Петков, И. Динев 2011, Използване на полибактериален имуностимулатор (Настим) При отглеждане на кокошки носачки. II. Липидни кимпоненти на яйчния жъртък. Животновъдни науки, 5/2011, volume XLVIII, 41-47 стр.

3. Средкова В., С. Попова-Ралчева, Е. Петков, 2011, Възможности за ранна преценка на репродуктивните качества на петли. Животновъдни науки, 6/2011, volume XLVIII, 23-29 стр.

4. Средкова, В., С. Попова-Ралчева, Е. Петков, В. Герзилов, 2011. Изпитване влиянието на теглото на яйцата върху теглото на излюпените пилета при родителски форми птици. Жив. Науки 3:20-25

5. Средкова, В., С. Попова- Ралчева, В. Герзилов, Е. Петков, 2011. Поведение на петлите при масаж и връзката му с качеството на еякулата при две линии птици от бройлерно направление. Аграрни науки (АУ Пловдив) 6:113-118

6. Gudev, D., S. Ralcheva, I. Yanchev, P. Moneva, E. Petkov, M. Ignatova. 2011. Effect of betaine on egg performance and some blood constituents in laying hens reared indoor under natural summer temperatures and varying levels of air ammonia. Bulgarian Journal of Agricultural Science.

7. Петков, Е., 2013 Възрастова динамика на основните зоотехнически показатели при три типа мъжки птици. Животновъдни науки, 2/2013, volume L, 20-31 стр.

8. Тодорова М., М. Игнатова и Е. Петков; 2013; Изсушено спиртоварно зърно с разтворим остатък от царевица като компонент във фуража за пилета. Животновъдни науки, 1/2/2014, volume LI, 66-73 стр.

9. Петков Е., М. Тодорова, В. Средкова и М. Игнатова; 2013; Сравнително проучване на основните химични и биохимични показатели на гръдната мускулатура при три типа птици. Животновъдни науки, 1/2/2014, volume LI, 40-47 стр.

10. Ignatova, M., V. Sredkova, E. Petkov and M.Todorova, 2013, Effect of dietary probiotic on egg quality. 10-th Modern trends in livestock production.

11. Petkov E. Y., T.L. Popova, M.S. Todorova, P.Ts. Marinova, V.P. Sredkova and M.M. Ignatova, Quality traits of breast and thigh muscles in three chicken genotypes. WPSJ-Abstract Book, XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products XXI European Symposium on the Quality of Poultry Meat Bergamo, Italy, 58-59 p., 78(M5_P03-80) – EISSN: 1743-4777.


Научно популярни статии:

Средкова В., С. Попова-Ралчева, Е. Петков, В. Герзилов, 2010,,Изпитване влиянието на теглото на яйцата върху теглото на излюпените пилета при родителски форми птици, докл. На 32 Международна конференция бизнес-среща “Птицевъдство 2010”,Варна, сп. „Птицевъдство” брой № 6,

Средкова В., С. Попова-Ралчева, Е. Петков, В. Герзилов, 2010, Поведение на петлите при масаж и връзката му с качеството на еякулата при линия Е и популация Лабел на генетичния ресурс в птицевъдството, докл. на Научна конференция в АУ-Пловдив, сп. „Птицевъдство” брой № 6


за контакти:

Институт по животновъдни науки
2232 Костинброд

Телl.: 072166051

GSM: 0887 702 532

GSM: 0883 380 133

e-mail: mechovet@abv.bg