Отдел "Генетика"

Публикации с автор и съавтор ас. Мария Михайлова – Тонева

  1. М. Михайлова - Тонева. 2006. Овцевъдството - състояние, пазар и селекция. Икономика и управление на селското стопанство, № 3, 52 -58.
  2. Стойков П., С. Симеонова, В. Гайдарска, М. Михайлова – Тонева, Р. Петрова. 2006. Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода . Икономика и управление на селското стопанство, № 4, 50 – 54.
  3. Михайлова-Тонева М. 2010. Развитие на селското стопанство в Китай. Икономика и управление на селското стопанство, 55, 4, 57-63.
  4. Михайлова-Тонева М. и П. Стойков. 2010. Ефективност от угояването на телета от Българска сименталска порода с различни дажби до 550 кг жива маса. Икономика и управление на селското стопанство, 55, 5, 59-65.
  5. Михайлова-Тонева М., 2011. Икономическа ефективност на отглеждането на овце от Синтетична популация българска млечна. Животновъдни науки, 1:14-17.
  6. Цочева К., Р. Стойкова – Григорова, М. Михайлова-Тонева, 2011. Приложение на микросателитните маркери в овцевъдството. І. Съобщения. Животновъдни науки ХLVІІІ , 1, 111-121.
  7. Цочева К., Р. Стойкова – Григорова, М. Михайлова-Тонева, 2011. Приложение на микросателитните маркери в овцевъдството. ІІ. Съобщения. Животновъдни науки ХLVІІІ , 2, 43-53.