Отдел "Говедовъдство"

Публикации с автор и съавтор - доц. д-р Цветана Харизанова

В процес

на разработка

 

 

  • За контакти:

           тел./факс: + 359 721 66029

            e-mail: inst_anim_sci@abv.bg

            e-mail: ts_harizanova@abv.bg