НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  -  "Животновъдната наука - предизвикателства и иновации"!


Конференция 2017 (само сборник)


Конференция 2020 (плюс сборник)


Конференция 2023 (плюс сборник)